Bredband

I projektet arbetar:
Olle Wallin, Sozy Newton Hedelin, Bosse Tidblom, Yvonne Ahlström, Toivo Heinsoo, Torbjörn Nilsson, Michael Rotter och Nils Kullstam.
15
Jun
2020

Bredbandsuppdatering juni 2020

15-06-2020
  Inlagd av Svartsörådet admin
Under 2019/20 har vi fortsatt undersöka möjligheter att förse hela ön med snabb uppkoppling.

Mycket är nu förberett för en vidareutbyggnad med tyvärr lyckades vi inte få en acceptabel överenskommelse med en av de berörda markägarna. Kostnaden för ledningsrätten blir därmed alldeles för hög för vår begränsade ekonomi. Vi kommer under resten av året koncentrera oss på att lösa finansieringen.

Tyvärr är vi för få för att väcka kommersiellt intresse. Vi har i olika omgångar kontaktat kommunen och Region Stockholm för att söka stöd och väcka intresse för ett samhälleligt engagemang för att också skärgården ska nå de nationella målen för bredband. Vi kommer naturligtvis att fortsätta med det under resten av året!

Nästa år kopplas den fasta telefonin ner på ön. Många, inte minst de som bedriver näringsverksamhet på eller från ön är beroende av en väl fungerande infrastruktur. Och alltmer av samhällets service flyttar till digitala lösningar. Alla kan hjälpa till genom att anmäla intresse för anslutning.

Kontaktperson är Michael Rotter. I arbetsgruppen ingår även Olle Wallin och Toivo Heinsoo.
 

Frågor & svar


Svar: Som beskrivet ovan i ”Bakgrund” är det ekonomin som avgör hur många som blir anslutna till slut. Ekonomin är direkt beroende på antalet tecknade avtal. Områden med mest abonnenter prioriteras. Därefter ansluts så många av de övriga områden som möjligt. Även öar som tillsynes verkar vara svåra att få med kan p.g.a. sitt läge vara lätta att ansluta. Beslut om anslutningar kommer att ske kontinuerligt under projektet.
Tekniska frågor
Ja, det är den anslutna apparaten (datorn, telefonen etc.) som avgör.
Ja, på egna tomten
Kostnadsfrågor
Varje abonnemang kostar det angivna priset. Vill man dela ett abonnemang mellan flera hus så finns det ett antal tekniska alternativ som kan skaffa själv.
På egen risk! Har man tur kan man få betala extra och i värsta fall återkommer inte chansen.
50 meter på tomt ingår övrigt får man stå för själv på något sätt.
Vänligen kolla med någon IP-telefonoperatör.
Helt självreglerande, när pengarna är slut slutar projektet. Däremot är antalet anslutna fortfarande omöjligt att se (se ”Bakgrund”)
Nej, men de bidrag som är möjliga att få har vi fått.