Bredband

I projektet arbetar:
Olle Wallin, Sozy Newton Hedelin, Bosse Tidblom, Yvonne Ahlström, Toivo Heinsoo, Torbjörn Nilsson, Michael Rotter och Nils Kullstam.
20
Sep
2021

Bakgrund bredband på Svartsö

20-09-2021
  Inlagd av Svartsörådet

Bakgrund - Utbyggnad av bredband på Svartsö

 

Bredband 2013 - 2018

Sedan 2013 har Svartsörådet arbetat med att förverkliga en bredbandsutbyggnad på Svartsö med kringliggande öar. Finansieringen var enligt dåvarande bidragsregler klar och projektet kunde starta. Under resans gång ändrade dock myndigheterna på reglerna vilket innebar, förutom sänkta bidragsbelopp, att Svartsö p.g.a. för få fastboende inte kunde få något bidrag alls.

Genom vår kontakt med Österåkers Stadsnät (ÖSAB) förstod vi snart att vår enda chans att få bredband var att ingå i något av deras projekt. Efter en överenskommelse mellan ÖSAB och Svartsörådet kunde projektet på Svartsö starta 2016. Jämfört med den ursprungliga budgeten saknades ca 20% p.g.a. minskade bidrag, vilket innebar att inte hela Svartsö kunde byggas ut. Vi räknade dock med att med befintlig finansiering kunna täcka största delen av Svartsö, inklusive området Alsviksbrygga fram till området kring Bygdegården.

 

Vid årsskiftet 2017/2018 stoppades projektet av ÖSAB med meddelandet att pengarna var slut. Då hade ca 50% av alla anmälda blivit anslutna.

 

Fiberutbyggnad på Svartsö fortsätter 2019

Under 2018 har Svartsörådet idogt arbetat med att få till stånd en fortsättning av fiberutbyggnaden på Svartö. Under året har vi haft flera möten med Värmdö kommun, Länsstyrelsen, olika intresseföreningar och ÖSAB för att hitta en finansiering för den fortsätta utbyggnaden.

 Ansträngningarna under 2018 resulterade i en överenskommelse med ÖSAB att fortsätta utbyggnaden enligt den ursprungliga planer där Alsviks udd och området kring Alsviks brygga ingår.

Utbyggnaden planerades att påbörjas på våren och avslutas till sommaren. Samtidigt fortsatte arbetet med att hitta finansiering för resterande delar av Svartsö samt kringliggande öar som Träskö, Lådna, Idholmen etc.

Vi har kontakt med Värmdö kommun, Länsstyrelsen, Region Stockholm och Skärgårdarnas riksförbund.

 

För att nå så långt som möjligt gäller det att hålla kostnaderna nere och att ha så många anslutna som möjligt. För att bidra till kostnadsminskningen har Svartsörådet åtagit sig en del administrativt arbete och vi vill gärna uppmana fastighetsägarna att kontakta oss för att se vad var och en skulle kunna bidra med tex underlätta rätten för kabeldragningen över fastigheten, grävning på egen eller annans mark etc.

 (efter verksamhetsåret 2018/19)

 

Den planerade utbyggnaden för Alsviks udd och Alsviks by stoppades tyvärr igen eftersom arbetet med att hitta en ersättning till markägaren för ledningsrätten som även ÖSAB kunde acceptera drog ut på tiden. Då arbetet inte kunde fortsätta kontinuerligt hoppade ÖSAB av överenskommelsen och avslutade därmed allt vidareutbyggnadsarbete på Svartsö.

Ny möjlig entreprenör är Roslagens Bredband AB. Förhoppningsvis kan utbyggnaden fortsätta så snart överenskommelsen med markägaren blir klar.

Ansträngningarna fortsätter under resten av 2019.

 

Frågor & svar


Svar: Som beskrivet ovan i ”Bakgrund” är det ekonomin som avgör hur många som blir anslutna till slut. Ekonomin är direkt beroende på antalet tecknade avtal. Områden med mest abonnenter prioriteras. Därefter ansluts så många av de övriga områden som möjligt. Även öar som tillsynes verkar vara svåra att få med kan p.g.a. sitt läge vara lätta att ansluta. Beslut om anslutningar kommer att ske kontinuerligt under projektet.
Tekniska frågor
Ja, det är den anslutna apparaten (datorn, telefonen etc.) som avgör.
Ja, på egna tomten
Kostnadsfrågor
Varje abonnemang kostar det angivna priset. Vill man dela ett abonnemang mellan flera hus så finns det ett antal tekniska alternativ som kan skaffa själv.
På egen risk! Har man tur kan man få betala extra och i värsta fall återkommer inte chansen.
50 meter på tomt ingår övrigt får man stå för själv på något sätt.
Vänligen kolla med någon IP-telefonoperatör.
Helt självreglerande, när pengarna är slut slutar projektet. Däremot är antalet anslutna fortfarande omöjligt att se (se ”Bakgrund”)
Nej, men de bidrag som är möjliga att få har vi fått.