Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
29
Mar
2023

Parkeringsproblem vid Boda brygga

29-03-2023
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsö
Flera medlemmar i föreningen har rapporterat om besvärligheter knutna till att hitta bilparkering vid Boda brygga. Trafikverket har inlett en större ombyggnad på Bodavägen som gjort att alla avgiftsfria p-platser försvunnit. Och viss reducering av platser har skett pga detta även för parkeringen på ängarna. Med vårens ankomst reduceras ytor lämpliga för bilparkering ytterligare genom att det är sankt och lerigt. I kontakter med Värmdö hamnar som svarar för den stora parkeringen har vi fått upplysningar om att de kommer lägga ut geonät och grusa så fort vädret (snöförhållandena) medger det. 
Området vid Boda brygga kommer att vara en arbetsplats åtminstone fram till midsommar. Planen är att det ska bli bättre för besökare genom nya servicebyggnader och bättre parkering. Det är för många en efterlängtad förbättring som nu är på gång. Men, innan det blir bättre kommer det att vara rörigt. Ett råd är att undvika ta bilen till Boda om du kan. Veckan före och efter påsk brukar vara "kaotiska" vid parkeringen. I år kan det bli värre.
06
Mar
2023

Projektledare till Svartsöruset

06-03-2023
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Vi har ambitionen att återstarta motionsloppet Svartsöruset under 2023. Det finns en arbetsgrupp och en del erfarenheter från tidigare år. Nu söker vi en drivande person till att vara projektledare för tävlingen i mitten av juli. Det är ett roligt uppdrag och ger mycket stimulans. Och det är som alla uppdrag i och genom Svartsörådet helt oavlönat. Men man får förstås hjälp och betalt för mödan på annat sätt.
Är du intresserad och har någon tidigare erfarenhet av evenemang av den här typen kan du kontakta någon i styrelsen. Mejl kan skickas till ordföranden toivo.heinsoo@gmail.com
06
Mar
2023

Dags för medlemsavgift

06-03-2023
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Dags att betala medlemsavgiften till föreningen. Årsavgiften är 150 kronor. Använd gärna Swish! Numret hittar du här på sidan. Följ verksamhet och nyheter på vår Facebook sida.
27
Sep
2022

Insamlad pant till fonden för öppna landskap

27-09-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Tack alla ni som pantat vid lanthandeln och skänkt panten till Svartsörådets fond för öppna landskap. Nu finns ytterligare 2 485 kronor redo för nya projekt på ön.

PS Det extra föreningsmötet den 1 oktober 2022 börjar kl 12 och äger rum på Bygdegården, Alsvik. Man kan bli medlem genom att swisha 150 kr till 123 667 86 92. Glöm inte ange namn och e-post. På samma nummer kan man också ge bidrag till öppna landskapsfonden. Skriv då öppna landskap i meddelanderutan.
27
Sep
2022

Dagordning extra föreningsmöte

27-09-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet

Dagordning extra föreningsmöte (årsstämma) 1 oktober 2022

 

 

 

1.     Mötets öppnande

2.     Fråga om mötets behörighet

3.     Godkännande av dagordning

4.     Val av ordförande för mötet

5.     Val av mötessekreterare

6.     Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7.     Fråga om konfirmering av ordinarie föreningsmötets (20 augusti 2022) beslut om stadgeändring 

8.     Mötets avslutande

Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.