Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
20
Sep
2021

Vad händer med bredbandet på Svartsö?

20-09-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet

Vad händer med bredbandet på Svartsö?

 

Svartsö 2021-09-17

När det gäller Etapp 1 (anslutning av Alsviks by, Lanthandeln och bygdegården) så väntar vi fortfarande på att processen med ledningsrätten blir avslutad.

Allt tar längre tid än man hoppas och tror.

Parallellt med detta har Roslagens Bredband ansökt om bidrag för bredbandsutbyggnad hos PTS. Ansökan gäller då ett större område och omfattar hela återstoden av Svartsö och flera kringliggande öar.

Om man får bidraget eller inte får man veta i december 2021.

IP Only

Nu i september har, i först hand de som är skrivna på Svartsö, fått ett erbjudande från IP Only.

Flera har hört av sig till oss med frågan om man skall acceptera IP Onlys erbjudande eller inte. Vi kan inte se något som hindrar, man bör dock kontrollera att man kan kliva av avtalet om leveransen dröjer för länge.

OBS! IP Only är också beroende av bidrag från PTS och att tillräckligt många ansluter sig!

Senaste nytt

Vi fick just information om ett positivt tecken för oss på Svartsö som inte har bredband ännu:

 IP Only och Roslagens Bredband diskuterar ett samarbete. Blir det av så ökar våra chanser till bredband avsevärt!

Bredbandsteamet

genom Michael

 

Vill du veta mer?

Se även:    Projektbeskrivning Bredband Svartsö 2021

                 Bakgrund – Utbyggnad av bredband på Svartsö

Vill du ha kommande bredbandsinformation?

Skicka din e-postadress och fastighetsbeteckning till michael.rotter@vemendo.se

20
Sep
2021

Bakgrund bredband på Svartsö

20-09-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Bredband

Bakgrund - Utbyggnad av bredband på Svartsö

 

Bredband 2013 - 2018

Sedan 2013 har Svartsörådet arbetat med att förverkliga en bredbandsutbyggnad på Svartsö med kringliggande öar. Finansieringen var enligt dåvarande bidragsregler klar och projektet kunde starta. Under resans gång ändrade dock myndigheterna på reglerna vilket innebar, förutom sänkta bidragsbelopp, att Svartsö p.g.a. för få fastboende inte kunde få något bidrag alls.

Genom vår kontakt med Österåkers Stadsnät (ÖSAB) förstod vi snart att vår enda chans att få bredband var att ingå i något av deras projekt. Efter en överenskommelse mellan ÖSAB och Svartsörådet kunde projektet på Svartsö starta 2016. Jämfört med den ursprungliga budgeten saknades ca 20% p.g.a. minskade bidrag, vilket innebar att inte hela Svartsö kunde byggas ut. Vi räknade dock med att med befintlig finansiering kunna täcka största delen av Svartsö, inklusive området Alsviksbrygga fram till området kring Bygdegården.

 

Vid årsskiftet 2017/2018 stoppades projektet av ÖSAB med meddelandet att pengarna var slut. Då hade ca 50% av alla anmälda blivit anslutna.

 

Fiberutbyggnad på Svartsö fortsätter 2019

Under 2018 har Svartsörådet idogt arbetat med att få till stånd en fortsättning av fiberutbyggnaden på Svartö. Under året har vi haft flera möten med Värmdö kommun, Länsstyrelsen, olika intresseföreningar och ÖSAB för att hitta en finansiering för den fortsätta utbyggnaden.

 Ansträngningarna under 2018 resulterade i en överenskommelse med ÖSAB att fortsätta utbyggnaden enligt den ursprungliga planer där Alsviks udd och området kring Alsviks brygga ingår.

Utbyggnaden planerades att påbörjas på våren och avslutas till sommaren. Samtidigt fortsatte arbetet med att hitta finansiering för resterande delar av Svartsö samt kringliggande öar som Träskö, Lådna, Idholmen etc.

Vi har kontakt med Värmdö kommun, Länsstyrelsen, Region Stockholm och Skärgårdarnas riksförbund.

 

För att nå så långt som möjligt gäller det att hålla kostnaderna nere och att ha så många anslutna som möjligt. För att bidra till kostnadsminskningen har Svartsörådet åtagit sig en del administrativt arbete och vi vill gärna uppmana fastighetsägarna att kontakta oss för att se vad var och en skulle kunna bidra med tex underlätta rätten för kabeldragningen över fastigheten, grävning på egen eller annans mark etc.

 (efter verksamhetsåret 2018/19)

 

Den planerade utbyggnaden för Alsviks udd och Alsviks by stoppades tyvärr igen eftersom arbetet med att hitta en ersättning till markägaren för ledningsrätten som även ÖSAB kunde acceptera drog ut på tiden. Då arbetet inte kunde fortsätta kontinuerligt hoppade ÖSAB av överenskommelsen och avslutade därmed allt vidareutbyggnadsarbete på Svartsö.

Ny möjlig entreprenör är Roslagens Bredband AB. Förhoppningsvis kan utbyggnaden fortsätta så snart överenskommelsen med markägaren blir klar.

Ansträngningarna fortsätter under resten av 2019.

03
Aug
2021

Årsmöte 21 augusti 2021

03-08-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Den 21 augusti klockan 13.00 i Hembygdsgården i Alsvik välkomnar vi alla på årsmöte.
Se bifogad verksamhetsberättelse:
https://www.svartsoradet.se/files/arsstammor/verksamhetsberattelse_2021.pdf
14
Jul
2021

Svartsöruset tillbaka 2022

14-07-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsöruset
Pandemin och de tillhörande restriktionerna har hindrat oss att genomföra Svartsöruset 2020 (som fick ett digitalt alternativ) och så även i år 2021. Nu lättar restriktionerna, men tyvärr lite väl sent för att planeringen av loppet ska kunna göras så att det blir en positiv upplevelse för alla.
Vi satsar istället på nystart 2022! Välkomna då. Och de som vill delta som funktionärer har möjlighet att redan nu anmäla intresse till Michael Rotter (michael.rotter@vemendo.se).
05
Jul
2021

05-07-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Bredband
Värmdö kommun har skickat ut ett förslag på Översiktsplan 2035 på samråd.

Hela ÖP-förslaget kan ni läsa på följande adress, https://kartor.varmdo.se/portal/apps/sites/#/oversiktsplan-varmdo.

Mellan 10 maj och 4 juli har man haft möjlighet att lämna synpunkter.
Svartsörådets översikstsplanegrupp har med bidrag från avfallsgruppen och övriga i Svartsörådet arbetat ihop ett yttrande som skickats in till Värmdö kommun idag.

I bifogad fil kan du läsa Svartsörådets yttrande.
Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.