Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
19
Okt
2021

Fiberfrågan och IP Only

19-10-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Flera entreprenörer har ansökt om bidraget från Post- och telestyrelsen (PTS) för Svartsö och andra delar av skärgården. Alltså både Roslagens bredband som är involverad i fiberfrågan för Svartsö sedan tidigare och nu även IP Only.
Bidraget är nödvändigt för att någon skall vara villig att investera i den olönsamma glesbygden.

I slutet på december beslutas vem som skall få bidraget. Endast en entreprenör kan få det.

Vi kan anta att de aktuella entreprenörerna kommer att samarbeta oavsett vem som får bidraget.

Svartsörådet rekommenderar alla att acceptera IP Onlys erbjudande, billigare än deras erbjudande går inte att få.

Och det är fortfarande viktigt att så många som möjligt ansluter sig. Bara bidraget är långt ifrån tillräckligt för att finansiera fiberutbyggnaden.

De gamla avtalen från ÖSAB gäller inte längre och alla andra initiativ har bromsats av brist på kapital och svårigheter med dyra ledningsrätter.


Michael
Svartsörådet/Bredband
18
Okt
2021

Erbjudande om fiber från IP Only

18-10-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Efter att IP Only kontaktat fastighetsägare på Svartsö och närliggande öar gällande anslutning till fiber har vi fått en del frågor kring detta.
Vi har varit i kontakt med personer som närvarade vid IP Onlys informationsmöte på Lådna, samt tagit del av information som sades på mötet. Se nedan.

För att ta del av deras kampanjerbjudande så måste beställningen göras senast 22 OKTOBER.

INFORMATION:
Igår (11/10) hade IP-Only informationsmöte på Lådna.
Två saker som stod klart var att fiber kommer att byggas ut i området oavsett om vi beställer eller ej, frågan är bara hur länge det dröjer och att kostnaden nu är känd.
Samt att ett tungt skäl till de stora statlig subventionerna som nu finns är att en separat fiber blåses in som kommer att användas av det offentliga för att leverera tjänster. Dvs har man inte fiber så kommer man inte att kunna delta fullt ut i samhället och inte erhålla tex viss hemtjänst. Det kommer inte att räcka att med mobilt bredband helt enkelt.
Följande framgick:
- IP-Only har ansökt om bidrag från Post och telestyrelsen, PTS, för att dra fiber i ett stort område i mellanskärgården, vi vet inte exakt vilka adresser som omfattas. PTS ger besked i december.
- När ett företag får bidrag så måste det dra fiber till tomtgränsen till alla fastigheter de ansökt om bidrag för, alltså även om fastighetsägaren inte beställer.
- Markavatal reglerar ersättning till de som äger mark där ledningen dras.
- Om en markägare motsätter sig dragning kommer lantmäteriet tillkallas för att tillskapa ledningsrätt och fastställa ersättning.
- Av erbjudandet framgår vilka alternativ för den som vill beställa som ligger på bordet idag. Lägst kampanjpris 17050 kr (med Rot och Rut). Utan Rot och Rut 34.900 kr. Läs det finstilta.
- Man kan ångra sig men i så fall måste man betala antigen. 4900 kr eller 6900 kr beroende på när man hoppar innan
- Vad gäller NÄR fibern kan vara i gång så ska avtalet läsas (som jag förstod) som senast 2 år efter projektering påbörjats för fastigheten - inte 2 år från beställning. Jag tror slutsatsen blev att avtalet upphör att gälla mellan den enskilde och företaget om fiber inte levererats inom 36 månader.
- IP Only påbörjar projektering i ett delområde beroende på hur många som tecknar sig i det området, dvs ju fler som tecknat sig på en ö desto större är sannolikheten att man börjar just där.
- Första projektering beräknas till slutet av 2022.
- Om man inte tecknar avtal nu och fibern väl byggs ut så går det att ansluta sig längre fram, dock oklart till vilken kostnad och om det då finns några subventioner kvar.
- IP-Only har köpta Möjas bredbandsnät vilket även omfattar Norra stavsudda.
- Skriv in din ADRESS till fastigheten om du går in på nätet och söker (inte fastighetsbeteckningen). Då ser du om du omfattas av erbjudandet.

Deras förbehåll är att de måste få bidraget som de sökt och tillräckligt många måste ansluta sig.

Som vi ser det så är rekommendationen att anmäla intresse för detta till IP-Only via deras hemsida, https://www.ip-only.se/privat/fiber/villa/
Eller ta kontakt med dem via mail.

Ju fler som anmäler intresse, desto större är chansen att det blir genomförbart!

Har man frågor kring detta kan man kontakta Michael Rotter som arbetat/arbetar med fiberfrågan i Svartsörådet, mailadress michael.rotter@vemendo.se20
Sep
2021

Vad händer med bredbandet på Svartsö?

20-09-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet

Vad händer med bredbandet på Svartsö?

 

Svartsö 2021-09-17

När det gäller Etapp 1 (anslutning av Alsviks by, Lanthandeln och bygdegården) så väntar vi fortfarande på att processen med ledningsrätten blir avslutad.

Allt tar längre tid än man hoppas och tror.

Parallellt med detta har Roslagens Bredband ansökt om bidrag för bredbandsutbyggnad hos PTS. Ansökan gäller då ett större område och omfattar hela återstoden av Svartsö och flera kringliggande öar.

Om man får bidraget eller inte får man veta i december 2021.

IP Only

Nu i september har, i först hand de som är skrivna på Svartsö, fått ett erbjudande från IP Only.

Flera har hört av sig till oss med frågan om man skall acceptera IP Onlys erbjudande eller inte. Vi kan inte se något som hindrar, man bör dock kontrollera att man kan kliva av avtalet om leveransen dröjer för länge.

OBS! IP Only är också beroende av bidrag från PTS och att tillräckligt många ansluter sig!

Senaste nytt

Vi fick just information om ett positivt tecken för oss på Svartsö som inte har bredband ännu:

 IP Only och Roslagens Bredband diskuterar ett samarbete. Blir det av så ökar våra chanser till bredband avsevärt!

Bredbandsteamet

genom Michael

 

Vill du veta mer?

Se även:    Projektbeskrivning Bredband Svartsö 2021

                 Bakgrund – Utbyggnad av bredband på Svartsö

Vill du ha kommande bredbandsinformation?

Skicka din e-postadress och fastighetsbeteckning till michael.rotter@vemendo.se

20
Sep
2021

Bakgrund bredband på Svartsö

20-09-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Bredband

Bakgrund - Utbyggnad av bredband på Svartsö

 

Bredband 2013 - 2018

Sedan 2013 har Svartsörådet arbetat med att förverkliga en bredbandsutbyggnad på Svartsö med kringliggande öar. Finansieringen var enligt dåvarande bidragsregler klar och projektet kunde starta. Under resans gång ändrade dock myndigheterna på reglerna vilket innebar, förutom sänkta bidragsbelopp, att Svartsö p.g.a. för få fastboende inte kunde få något bidrag alls.

Genom vår kontakt med Österåkers Stadsnät (ÖSAB) förstod vi snart att vår enda chans att få bredband var att ingå i något av deras projekt. Efter en överenskommelse mellan ÖSAB och Svartsörådet kunde projektet på Svartsö starta 2016. Jämfört med den ursprungliga budgeten saknades ca 20% p.g.a. minskade bidrag, vilket innebar att inte hela Svartsö kunde byggas ut. Vi räknade dock med att med befintlig finansiering kunna täcka största delen av Svartsö, inklusive området Alsviksbrygga fram till området kring Bygdegården.

 

Vid årsskiftet 2017/2018 stoppades projektet av ÖSAB med meddelandet att pengarna var slut. Då hade ca 50% av alla anmälda blivit anslutna.

 

Fiberutbyggnad på Svartsö fortsätter 2019

Under 2018 har Svartsörådet idogt arbetat med att få till stånd en fortsättning av fiberutbyggnaden på Svartö. Under året har vi haft flera möten med Värmdö kommun, Länsstyrelsen, olika intresseföreningar och ÖSAB för att hitta en finansiering för den fortsätta utbyggnaden.

 Ansträngningarna under 2018 resulterade i en överenskommelse med ÖSAB att fortsätta utbyggnaden enligt den ursprungliga planer där Alsviks udd och området kring Alsviks brygga ingår.

Utbyggnaden planerades att påbörjas på våren och avslutas till sommaren. Samtidigt fortsatte arbetet med att hitta finansiering för resterande delar av Svartsö samt kringliggande öar som Träskö, Lådna, Idholmen etc.

Vi har kontakt med Värmdö kommun, Länsstyrelsen, Region Stockholm och Skärgårdarnas riksförbund.

 

För att nå så långt som möjligt gäller det att hålla kostnaderna nere och att ha så många anslutna som möjligt. För att bidra till kostnadsminskningen har Svartsörådet åtagit sig en del administrativt arbete och vi vill gärna uppmana fastighetsägarna att kontakta oss för att se vad var och en skulle kunna bidra med tex underlätta rätten för kabeldragningen över fastigheten, grävning på egen eller annans mark etc.

 (efter verksamhetsåret 2018/19)

 

Den planerade utbyggnaden för Alsviks udd och Alsviks by stoppades tyvärr igen eftersom arbetet med att hitta en ersättning till markägaren för ledningsrätten som även ÖSAB kunde acceptera drog ut på tiden. Då arbetet inte kunde fortsätta kontinuerligt hoppade ÖSAB av överenskommelsen och avslutade därmed allt vidareutbyggnadsarbete på Svartsö.

Ny möjlig entreprenör är Roslagens Bredband AB. Förhoppningsvis kan utbyggnaden fortsätta så snart överenskommelsen med markägaren blir klar.

Ansträngningarna fortsätter under resten av 2019.

03
Aug
2021

Årsmöte 21 augusti 2021

03-08-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Den 21 augusti klockan 13.00 i Hembygdsgården i Alsvik välkomnar vi alla på årsmöte.
Se bifogad verksamhetsberättelse:
https://www.svartsoradet.se/files/arsstammor/verksamhetsberattelse_2021.pdf
Nu går det bra att swisha till oss!
Numret till Svartsörådets swish-konto är
1236 67 86 92

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

Om Svartsörådet

 
Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

Vision 2030

Vi vill att Svartsö år 2030 är:
  En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
  En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
  En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
  Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
  En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
  En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
  En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
  En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
  En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.