Välkommen till Svartsörådet

Bli medlem!

Förra året så angavs tyvärr har ett felaktigt Plusgirokonto i vissa utskick!
Rätt Plusgirokonto är: 16 56 86 - 7. Man kan också Swisha till 1236 67 86 92.
Medlemsavgiften är 150:- per år.

Många vill också bidra till Öppet Landskaps-fonden - skicka vilket belopp du vill och märk det med "Öppet Landskap"

Senaste nytt

Här är de senaste nyheterna från Svartsörådet.
 
16
Maj
2022

Kom och träffa Sportfiskarna

16-05-2022
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Nytt datum! 18 juni

Sportfiskarna kommer att besöka Svartsörådet lördag den 18 juni kl 13.00 och prata om naturvårdsåtgärder som gynnar våra viktiga och numera sällsynta rovfiskbestånd. 
Vi kommer att tala om nulägesanalys, historia, framtid och vad vi som lever i skärgården kan göra för att främja en fiskrikare skärgård? 

Vi kommer dessutom att djupdyka i vårt projekt ”Skolbäcken” som vi tillsammans med skärgårdsskolorna genomför sedan ett par år. 
En av Sportfiskarnas viktigaste uppgifter är att främja intresset för fisk och vatten hos våra barn och ungdomar. Den yngre generationens förståelse för livet under ytan kan framgångsrikt bidra till en långsiktig och ansvarsfull förvaltning av våra vatten. 

Sedan 2016 har Sportfiskarna arbetat med projektet ”Skolbäcken” som är en utomhuspedagogisk aktivitet för skolklasser i grundskolan. Aktiviteten är knuten till läroplanen och bidrar till måluppfyllelse i flera ämnen, så som biologi, matematik, idrott, svenska, historia m.fl. 
Tillsammans med Sportfiskarnas pedagoger får skolbarn komma ut och uppleva på plats det man vanligtvis bara läser om i skolböckerna – att se, höra, lukta och känna på naturen på riktigt. Barnen får även själva genomföra vattenvårdande åtgärder i sin närmiljö. 

Skolbäcken har fram till 2020 fokuserat på läromiljöerna rinnande vatten, våtmark och is. Vi har under resans gång insett att det finns ett behov att inkludera även kustmiljöerna. 
Inom projekt Skolbäcken KUST samarbetar Sportfiskarna med ett antal skärgårdsnära skolor. 
Projektet är finansierat av leader stockholmsbygd. 

Samling klockan 13.00 den 18 juni vid anslagstavlan i skolkorsningen.

Alla som vill är varmt välkomna!
24
Dec
2021

Nyhetsbrev och God Jul!

24-12-2021
  Inlagd av Svartsörådet
Svartsörådet
Detta nyhetsbrev har skickats ut till alla fastighetsägare på Svartsö i slutet av November.

För er på den del av ön som ännu ej fått fiber, men som skulle önska detta. Är vår rekommendation att anmäla ert intresse till IP-Only före årsskiftet. Det erbjudande som de kommit med är ett prismässigt bra erbjudande och lär vara den möjlighet som kommer finnas att få fiber för resterande på ön. Om intresset är tillräckligt stort! 

Svartsörådet önskar alla en riktigt God Jul!


 • Varför bredbandsfiber?
 •  

  Ett bra internet blir allt viktigare. Bland annat är och kommer en stor mängd av

  samhällsfunktionerna vara digitala. Exempelvis kontakt med myndigheter, kommuner och

  inte minst många vård- och läkarkontakter.

  Trafiken kommer kontinuerligt att öka, vilket sannolikt betyder överbelastning och fördyringar

  av det mobila nätet, speciellt utanför storstadsområdena.

  Just nu, under hösten 2021, finns det möjlighet att få fiberanslutning till fastigheter på

  Svartsö. IPOnly (del av företaget GlobalConnect) kan med stöd av och som en del av den

  nationella bredbandsstrategin bygga ut fibernät i skärgården. Vill du läsa mer om strategin

  finns det att läsa på regeringen.se eller på pts.se.

  Svartsörådet har bedömt det vara av stort intresse att stödja en planerad utbyggnad på ön

  genom IPOnly.

  5 skäl för anslutning till IPOnly på Svartsö nu:

  •  Det kommer aldrig bli billigare att anslutning sig än nu.

  •  Blir vi inte tillräckligt många nu blir det ingen fiber alls på överskådlig tid.

  •  Fibernät är i längden billigare än mobilnätsabonnemang, speciellt om man streamar

  filmer eller använder internet mer professionellt t.ex. att jobba hemifrån. 

  OBS! Barnbarn kan också streama massor! Och mycket av utbudet i media är i

  digitalt format (exempelvis SVT Play).

  •  Fibernät är säkrare och har större tillgänglighet än mobilnät.

  •  Erfarenhet har visat att många av dem som först tackat nej vill ansluta sig senare

  vilket då ofta blir avsevärt dyrare, ibland t.o.m. omöjligt!

   

  Lite om fiber  

  Fiberanslutning innebär att du får en signal via optiskt ljus. Detta gör att det går att komma

  upp i höga hastigheter och du kan överföra stora mängder datatrafik. 

  Du får också samma hastighet för upp- och nedladdning, det vill säga att skicka respektive ta

  emot data (exempelvis skicka mejl, ha digitala möten med hög kvalitet, streama och titta på

  film och mycket annat).

  Ökar värdet på fastigheten?

  Mycket talar för att en framtida köpare kan komma att förvänta sig att fiber är indragen i

  fastigheten. Det är därför inte osannolikt att priset på en fastighet kan påverkas av att det

  finns en fiberanslutning.

   

  Kontakta gärna Michael Rotter (michael.rotter@vemendo.se eller telefon 070-631 95 94) för

  mer information. 

  05
  Nov
  2021

  Senaste nytt gällande fiber på Svartsö

  05-11-2021
    Inlagd av Svartsörådet
  Svartsörådet
  Hej alla fiber-intresserade, här kommer senaste nytt! 

  Svartsörådet har under hand informerats om att IP Only kan komma att få statligt bidrag genom PTS som möjliggör fortsatt fiberutbyggnad på Svartsö och kringliggande öar. 
  För närvarande går det att anmäla sitt intresse för anslutning genom anmälan online på ip-only.se/bestall via dator, mobil eller surfplatta. 
  Projektet kommer att starta under våren 2022 om det finns tillräckligt stort intresse. 
  Svartsörådet bedömer att detta är den kvarvarande möjligheten till fiberutbyggnad på ön inom överblickbar framtid. Vi rekommenderar därför alla intresserade att snarast göra sin anmälan för att säkerställa utbyggnaden.

  Svartsörådet har inga ekonomiska intressen i detta. 
  Med de regler och finansiella krav som finns i dag kan vi inte heller på egen hand genomföra en utbyggnad. 
  Alla som tidigare anmält intresse till Svartsörådet bör nu istället aktivera en intresseanmälan hos IP Only.

  Alltså, det är bara att boka om ni inte gjort det ännu!

  19
  Okt
  2021

  Fiberfrågan och IP Only

  19-10-2021
    Inlagd av Svartsörådet
  Svartsörådet
  Flera entreprenörer har ansökt om bidraget från Post- och telestyrelsen (PTS) för Svartsö och andra delar av skärgården. Alltså både Roslagens bredband som är involverad i fiberfrågan för Svartsö sedan tidigare och nu även IP Only.
  Bidraget är nödvändigt för att någon skall vara villig att investera i den olönsamma glesbygden.

  I slutet på december beslutas vem som skall få bidraget. Endast en entreprenör kan få det.

  Vi kan anta att de aktuella entreprenörerna kommer att samarbeta oavsett vem som får bidraget.

  Svartsörådet rekommenderar alla att acceptera IP Onlys erbjudande, billigare än deras erbjudande går inte att få.

  Och det är fortfarande viktigt att så många som möjligt ansluter sig. Bara bidraget är långt ifrån tillräckligt för att finansiera fiberutbyggnaden.

  De gamla avtalen från ÖSAB gäller inte längre och alla andra initiativ har bromsats av brist på kapital och svårigheter med dyra ledningsrätter.


  Michael
  Svartsörådet/Bredband
  Nu går det bra att swisha till oss!
  Numret till Svartsörådets swish-konto är
  1236 67 86 92

  Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

  Om Svartsörådet

   
  Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med lite mer än 100 medlemmar. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta, fritidsboende och gäster med syfte att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

  Sedan starten 1994 har rådet arbetat för att det ska finnas en skola på ön. Andra initiativ är etablerandet av återvinningsgården och på senare år bredbandsutbyggnaden. Rådet är representerat i Värmdö kommuns skärgårdsråd och deltar aktivt i diskussioner kring framtidsplaner för Svartsö och skärgården. Vi försöker också stödja olika initiativ för öppna landskap. Alla som vill att Svartsö ska kunna bibehålla den unika skärgårdsnaturen och utvecklas på ett hållbart sätt är välkomna som medlemmar.

  Utöver medlemsavgiften som är 150kr per år kan man också lämna bidrag till Svartsörådets fond för Öppna landskap. Du kan också ta kontakt med rådet om du vill delta aktivt exemplevis med höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådets aktiviteter.

  Vill du bli medlem?

  Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används till Svartsörådets olika aktiviteter och information. Styrelsen och alla som arbetar i olika grupperingar med Svartsörådet gör det ideellt och utan ersättningar.

  Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet. Glöm inte att ange ditt namn och gärna mailadress så att vi kan bli mer digitala. Vi använder person- och adressuppgifter enbart i vår interna kommunikation inom föreningen.

  Vision 2030

  Vi vill att Svartsö år 2030 är:
    En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar.
    En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
    En ö med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk.
    Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition.
    En ö där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna.
    En ö med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende.
    En ö där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar.
    En ö där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad.
    En ö som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.