Så här fint kan det se ut när vi "breddar" våra möjligheter till kommunikation!

 

I projektet arbetar:

- Olle Wallin

- Sozy Newton Hedelin

- Bosse Tidblom

- Yvonne Ahlström

- Toivo Heinsoo

- Torbjörn Nilsson

- Michael Rotter

- Nils Kullstam

 

 

Senaste nytt, november 2017

Återigen har vi råkat ut för ett litet stopp i utbyggnadsprocessen. Pengarna är helt enkelt slut för tillfället. Just nu har halva Svartsö fått sin uppkoppling medan den andra halvan tvingas vänta ett tag till.
 
De pengar vi hoppats på från vår kommun i år kan kanske in delas ut eftersom det kan kollidera med olika kommunlagar. Kommunstyrelsen har möte den 28 november där vår bidragsansökan skall behandlas. 
Vi har försökt boka möte med kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, men ännu har vi inte fått något svar. Ta gärna kontakt med er politiske representant och pusha för vidareutvecklingen! 

 

Värmdös  handläggare är dock positiva till att utbyggnaden fortsätter, för det vore ju en skamfläck om en liten del kring Svartsö i Värmdö skärgård blir utan fiber. 
Och det finns ingen anledning att ge upp, för nästa år kommer nya möjligheter. Regeringen har ett förslag på gång som prioriterar glesbygd typ Svartsö, något som ju inte varit fallet i det förra upplägget.

 

Hälsningar

 

Michael

 

 

Bredband 2017-08-25 - För låg anslutningsgrad!

Antalet abonnenter är avgörande för vidareutbyggnaden av  internetfibern på Svartsö eftersom projektet är underfinansierat. Idag är det för få som anmält sig för att säkerställa hela utbyggnaden.

Men än är det inte försent!

• Är du egentligen intresserad men in anmält dig än, anmäl dig så snart som möjligt!
• Kolla anslutningsgraden i ditt område på ANSLUTNINGSKARTAN och tala med den grannen som ännu inte anmält sig!
• Är du osäker om fördelarna med fiber – kontakta oss i projektet
 
OBS! Det kan vara lite svårt att se vilka som anmält sig. Det är de som har sina fastihetsbeteckningar inrutade med svart ram. Det brukar synas bättre om man printar ut.
 
Michael
michael.rotter@vemendo.se
 
 

BREDBANDSRAPPORT 2017-08-04

Milstolpe

Ytterligare en milstolpe är passerad! De första abonnenterna är ansluta och kan surfa för fullt. Drygt 70 abonnenter beräknas vara anslutna vecka 32. Kvar är sträckan söderut från skolan och Kalviken som kommer att anslutas snarast möjligt. Därmed är etapp 1 klar.

Etapp 2, Alsvik med omnejd och sträckan mot Marsängen beräknas starta september/oktober när trafiken på vägen minskat.

Finansieringen

Projektet har som målsättning att ansluta alla som anmält sig. Men eftersom projektet är underfinansierat kan vi bara få med så många som det finns pengar till. ÖSAB/Österåker kommun får enligt kommunlagen inte bekosta något för en annan kommun, så vi får klara oss själva.

Det positiva är att Värmdö kommun är välvilligt inställda till vår infrastruktursatsning och vi kommer sannolikt få ytterligare bidrag. Det är inte bekräftat ännu så processen kommer säkert att pågå augusti ut.

Ett annat sätt att förbättra projektets ekonomi är att fler anmäler sig. Vissa områden har rätt låg anslutningsgrad. Kolla med era grannar om de är anmälda, det kommer aldrig att bli så här prisvärt igen!

Maila michael.rotter@vemend.se för information om ni behöver veta anslutningsgraden i ert område.

Tyvärr har det blivit mer komplicerat än beräknat med några fastighetsägare ang. förhandlingen om kabelförläggning för etapp 2, vilket kan försena och fördyra projektet. Vi arbetar med att försöka lösa även detta.

 

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte den 20 augusti 2017, kl 13:00 i Bygdegården Alsvik. Representanter från ÖSAB och projektledningen kommer att vara på plats för att svara på frågor och berätta om kommande bredbandsutbyggnad på Svartsö med omkringliggande öar.

 

Välkomna!

 

Ha en fortsatt bra sommar

 

Michael

 

 

Januari 2017

Dagsläget

Antalen tecknade avtal är idag 187 st varav 87 på Svartsö. Antalet avtal förväntas att bli minst 250 vilket kommer att positivt bidra till utbyggnadsmöjligheten.

Vi har i december 2016 ansökt om utbetalning av utlovat bidrag från Värmdö kommun vilket har en avgörande betydelse för vår utbyggnadsgrad eftersom Österåker kommun inte får bekosta något för Värmdö kommun.

Bidraget är en garant för att så inte sker och vi hoppas få det utbetalt nu efter 13-helgen.

 

Projektet är uppdelat i 3 huvudarbeten:

 1. Grävning och förläggning av skyddskabel
 2. ”Blåsning” av fiberkabeln, koppling av noderna
 3. Anslutning av abonnenter

Svartsö är uppdelat i 5 utbyggnadsområden, A-E.

Övriga öar: Lådna, Träskökvarn Träskö Storö, Hjälmö, Trångholmen, Gällnö, Gällnönäs, Idholmen med flera behandlas separat. Planeringsarbete pågår och ny kompletterande finansieringsmodell undersöks.

Se separata kartor.

 

Grävning och skyddskabel är avslutat för område A, omfattande: Sjökabel – matning från Österåker, Tomteberga, Svartsö Norra, Maren, vägkorset, skolan med huvudnoden.

Grön markering på separat karta.

Grävningen återupptas för område B och C direkt efter nyår och kommer att pågå så länge vädret tillåter, längst fram till semestertider.

Område B omfattar Abborrvass, Alsviks Udd, Alsviks Lanthandeln.

Område C omfattar Skälvik, Storängen.

Gul markering på separat karta.

Till hösten efter semestrarna startar område D och E. Man kan tyvärr inte gräva på våra vägar under turistsäsongen.

Område D omfattar Byggdegården och Marsängen

Omåde E omfattar Rågudden och Söderboudd.

Arbetet beräknas vara avslutat 2017.

Karta för Etapp A,B & C

Karta för etapp Lådna m.fl.

 

 

Senaste nytt om BREDBAND!

 

Juni 2017

 

Nu verkar de flesta i etapp 1, "östra Svartsö" vara inkopplade och huvudnoden vid skolan beräknas kopplas in till midsommar. När det är klart kan alla inkopplade börja surfa.

 

 

 

Etapp 2 startar efter semestrarna och under tiden pågår kompletterande ekonomisk ansökan hos Värmdö kommun så att vi får med så många som möjligt av alla som undertecknat avtalet med ÖSAB.

 

 

 

April 2017

 

Dags att projektera tomtgrävningarna! Det vill ÖSAB gärna göra tillsammans med fastighetsägarna och därför kommer vi att skicka ett meddelande till alla i Etapp 1 (östra Svartsö där huvudledningen är dragen längs vägen) som har beställt bredbandsfiber. I meddelandet står vem man skall kontakta för att komma överens om en tid. Har ni inte fått något mail men beställt kan ni höra av er till michael.rotter@vemendo.se.

 

April 2017

 

Dementi! Ryktet som säger att grävning på Svartsö har stoppats pga att någon fastighetsägare har motarbetat projektet stämmer absolut inte. Grävningtaktet bestäms för närvarande av vägens kvalitet, logistik och effektivt utnyttjande av grävarna.

 

Michael 2017-04-03

 

Mars 2017

 

Grävning pågår för fullt, ända fram till Söderboudd och förbi Blötviken har man kommit. Arbetet har gått väldigt bra vilket medför att vi inte fått något fördyrande strul ännu och projektet håller sig inom beräkningarna. Nästa etapp blir Alsvik fram till Marsängen. Vi hoppas bli klara med berörda markägare så att arbetet kan fortsätta utan fördyrande stopp. Vid väntetid tas maskinerna bort från Svartsö vilket både försenar och fördyrar projektet.

 

Arbete pågår också med att hitta den bästa ekonomiska lösningen för Lådna och alla andra kringliggande öar. Nytt läge har uppstått under resans gång varför vi bl.a. skall träffa kommunen för att hitta praktiska lösningar.

 

 

 

OBS! Hög tid för er som ännu inte skickat in det nya avtalet. Det gamla gäller inte längre!

 

Läs ÖSABs senaste information beträffande fiberanslutningen till deras stadsnät. KLICKA HÄR

 

 

 

Augusti 2016

Rapport från bredbandsmötet den 20 augusti 2016 i bygdegården Alsvik

 

OBS! Det är avgörande för Svartsö att tillräckligt många beställer anslutningen nu! Läs under ”Bakgrund” nedan för att förstå varför!

 

Har du inget avtal ännu kan du hämta avtalet HÄR!

 

Lägesrapport

Grävningen på Svartsö har som bekant börjat men stannat upp i väntar på strandskyddsdispens från Värmdö kommun. Vi räknar med att dispensen blir klar under oktober. Undertiden bör huvudnoden installeras vid skolan, vilket skulle öppna en hel del arbetsuppgifter i väntan dispenserna. Just nu väntar vi på OK för det från Värmdö Fastigheter.

 

Så snart noden är igång kan vi ansluta de första abonnenterna på ”mellan-Svartsö” och när strandskyddet är avklarat kan fler t.ex. fram till Alsvik anslutas. Arbetet kommer att fortsätta så länge vädret tillåter, i november brukar det ta stopp.

Återstoden planeras att installera under våren och hösten 2017 och projektet avslutas helt i slutet av året.

 

Längst ner listas de vanligaste frågorna och svaren.

 

Bakgrund

Som tidigare meddelats har Svartsö ensamt inte förutsättningen att få det statliga bidraget som är nödvändigt för en bredbandsutbyggnad på ön. De senaste kriterierna kräver den mängd fastboende som ligger helt utanför Svartsös möjligheter.

Som tur var har Österåker kommun ett intresse av Svartsö eftersom vi kan fungera som bas för stadsnätets redundans. Av det skälet kom vi att ingå i ÖSABs (Österåker Stadsnät AB) ansökan om statsbidraget vilket sedan också beviljades.

Detta innebär att det nu finns en budget för bredbandsutbyggnad på Svartsö med kringliggande öar.

Observera att Österåkers kommun enligt lag inte får drabbas av en enda krona p.g.a. Svartsö eftersom vi tillhör en annan kommun. Värmdö kommun har beslutat att bidra med ca 10% av den totala kostnaden för Svartsö, vilket hjälper en del.

 

Projektledningen har beslutat att få ut så många anslutningar som möjligt ur budgeten vilket innebär att ju lägre kostnad per anslutning (genomsnitt) vi kan åstadkomma desto fler anslutningar kan det bli. Detta förutsätter dock både kreativitet och en hel del eget arbete. Budgeten är naturligtvis också beroende på hur många som tecknar avtal nu. Ju fler som är med nu ju mer kan vi bygga ut.

 

Ovanstående innebär tyvärr att det i dagsläget är svårt att säga vilka som blir anslutna och när, eftersom intäkts- och kostnadsbilden först blir klar efter hand.

Projektet prioriterar de ställen med flest anmälda, övriga ansluts beroende på det som är kvar i budgeten. Det är därför extra viktigt att man ansluter sig nu eftersom tåget snart har gått! Kommer man inte med kan det bli näst omöjligt i framtiden och i vilket fall som helst blir det mycket dyrare.

 

Edö är ett bra exempel på framgångsrikt arbetssätt - nästan alla anslöt sig, lokala eldsjälar underlättade kontakter med markägare  m.m. och man gjorde en hel del själv. Så på Edö är det installerat och klart!

 

Nedan en sammanfattning av frågor från mötet och via e-post:

 

De flesta frågorna rör sig om ifall man kan bli ansluten och i så fall när. Av naturliga skäl kommer dessa frågor främst från kringliggande öarna som Lådna, Karklö, Björkholmen, Askholmen, Träskö-Storö, Gränö, Gällnönäs, Söderö m.fl.

Svar: Som beskrivet ovan i ”Bakgrund” är det ekonomin som avgör hur många som blir anslutna till slut. Ekonomin är direkt beroende på antalet tecknade avtal. Områden med mest abonnenter prioriteras. Därefter ansluts så många av de övriga områden som möjligt. Även öar som tillsynes verkar vara svåra att få med kan p.g.a. sitt läge vara lätta att ansluta. Beslut om anslutningar kommer att ske kontinuerligt under projektet.

 

Tekniska frågor:

Kan man se olika saker om man har flera hus anslutna?

Ja, det är den anslutna apparaten (datorn, telefonen etc.) som avgör.

Kan man få luftledning?                                     

Ja, på egna tomten

Kan man behålla sitt telefonnummer?                                     

Ja, i de flesta fall.

 

Kostnadsfrågor:

Kan man gräva på egen tomt och inte betala för det?

Ja

Kostar fiber i flera hus mer? Fler månadsavgifter?              

Varje abonnemang kostar det angivna priset. Vill man dela ett abonnemang mellan flera hus så finns det ett antal tekniska alternativ som kan skaffa själv.

Kan man ansluta sig senare?                                                                                      

På egen risk! Har man tur kan man få betala extra och i värsta fall återkommer inte chansen.

Påverkar terräng och avstånd på tomten priset?                                               

50 meter på tomt ingår övrigt får man stå för själv på något sätt.

Vad är månadskostnad för IP-telefoni idag?                                                       

Vänligen kolla med någon IP-telefonoperatör.

Håller budgeten?                                                                                                            

Helt självreglerande, när pengarna är slut slutar projektet. Däremot är antalet anslutna fortfarande omöjligt att se (se ”Bakgrund”)

Har man fått de bidrag man sökt?                                                                            

Nej, men de bidrag som är möjliga att få har vi fått.

Hur når jag hemsidan?                                                                     

www.svartsoradet.se

 

 

Tidigare meddelanden

 

Hej alla bredbandsintressenter, den 31 juli närmar sig med stormsteg!

Det är då man senast ska ha lämnat in det nya undertecknade avtalet för att få det mycket bra priset och för att vara bland de första som kopplar upp sig på fibern.

Det föregående avtalet gäller inte längre p.g.a nya förutsättningar och ändringar i ROT-avdragen.

I augusti, när alla avtal är räknade, kan vi börja planera vilka områden som blir utbyggda först!

OBS! Tala gärna med era grannar eftersom områden med många undertecknade avtal prioriteras i turordningen.

Detta är särskillt viktigt för kringliggade öar som: Björkholmen, Edö, Gällnö, Gällnönäs, Hjälmö, Högholmen, Idholmen, Karklö, Lådna, Trångholmen och Träskö.

 

Saknar du avtalet kan du ladda ner ett HÄR!

 

Som de flesta vet har vi startat med att gräva och lägga ut delar av stamkabeln som inte berörs av strandskyddet. På Svartsö och många av våra kringliggande öar är det mesta inom strandskyddsområdet. Värmdö kommun har tyvärr inte en förenklad rutin för små fiberkablar i strandskyddsområden utan vi får dra hela standarddispens-proceduren.

Dessutom är det semestertider och kommunens handläggare är föräldraledig, vilket också sinkar något.

 

Hej fastighetsägare!

Några av er har fått ett Nyttjanderättsavtal att skriva under eftersom projektet önskar att dra en matarfiber i er mark. Hjälp gärna till med att snabba på avtalsprocessen eftersom en långdragen process tvingar oss att välja en mindre optimal väg. Vilket i sin tur innebär högre kostnader och ytterligare förseningar. Tänk på att ju högre kostnader för dragningen ju mindre kan vi gräva och färre abonnenter kan anslutas. Det är inte ÖSAB vi hjälper med att vara optimala utan oss själva som bor på Svartsö och kringliggande öar.

 

Slutet gått, allting gott?

I vilket fall som helst har vi planerat att ”mellan-Svartsö” skall vara klart i år (2016) och resten av Svartsö med öarna runtomkring skall vara uppkopplat och klart till sommaren 2017. Det kan fungera om vi får lite flyt med kommunen och er andra berörda.

 

Den 20 augusti anordnar vi ett ”Stormöte”. Då har ni chansen att ställa frågor till ÖSAB och diskutera de planerade dragningarna och prioriteringarna.

 

Separat inbjudan med tid och plats kommer att skickas ut. Välkommen!

 

Trevlig sommar önskar projektet genom

 

Michael

 

Tidigare meddelanden

 

Grävstart den 11 april för Bredband på Svartsö med kringliggande öar!

Hej alla intressenter, nu sätter vi igång att bygga själva stomnätet på Svartsö. Stomnätet är planerat att gå från Svartsö Norra till skolan, norra hamnen och Alsvik. Avtalsdiskussioner med markägare pågår. Vi försöker dra kabeln så ekonomiskt som möjligt och hoppas att berörda markägare ställer upp.  Ju bättre det går desto mer kan vi lägga ut och fler får möjligheten att ansluta.

Som ni vet har myndigheternas otydlighet med kriterierna för det nödvändiga bidraget försvårat och försenat projektet.  Trots det är ÖSAB uppdaterade erbjudande i stort sett oförändrat, t.o.m billigare månadsavgifter för alt. 1 och 2. Detta beror mycket på det stora anmälningsantalet i förra omgången. Däremot har minskningen av ROT-avdraget ökat kostanden för alt. 1 och 3.

Det gamla avtalet gäller alltså inte längre, det uppdaterade 2016 hittar ni i en länk nedan.

Det är mycket viktigt att ni skickar in avtalet så snart som möjligt, dock senast den 31 juli av 2 skäl:

 1. För att få del av det förmånliga priset
 2. Där flest abonnenter är anmälda prioriteras utbyggnaden

Tyvärr kan vi idag inte säga vilka platser på Svartsö och vilka kringliggande öar placerar sig i de kommande etapperna eftersom vi ännu inte vet hur många anmälningar vi får in denna gång.

Vår målsättning är fortfarande densamma: Bredband åt alla på Svartsö och kringliggande öar.

Frågor kan ni e-posta till mig michael.rotter@vemendo.se eller till ÖSAB roland.hoglund@stadsnat.osteraker.se

Hälsningar

Michael

Avtalet skickas till:

Österåkers Stadsnät AB

Box 505

184 25 Åkersberga

 

Hämta dokumenten här!

Länk till Avtalet

Länk till Information från ÖSAB

 

 

Januari 2016

 

Hej igen alla Bredbandsintresserade på Svartsö med kringliggande öar!

 

Första "spadtaget" har tagits för bredbandsfiber  Svartsö med kringliggande öar. I helgen lades den första biten sjökabeln ut mellan Örsö och Svartsö. Vi har fått positiva förhandsbesked från länsstyrelsen och Värmdö kommun så ÖSAB, vår leverantör, vågar tjuvstarta projektet.

 
I januari kommer vi att veta hur mycket pengar vi har att röra oss med och den 28 januari startar projektteamet med jobbet att spika etapper och tidplan. Det är alltså då vi kan se vilka områden som kommer först och vilka som som får vänta till kommande etapper.
 
Hälsningar
Michael
 

Detta har uppnåtts så här långt:

 

 • Helt enligt den reviderade planen, lämnade vår samarbetsparter ÖSAB in bidragsansökan till Länstyrelsen i september. Sedan sist hade några kriterier förändrats:
  • Ett positivt – man kan nu erhålla 60% bidrag istället för 50%
  • Ett negativt – områden med färre än 200 bofasta sållades bort direkt
  • Eftersom Svartsö med kringliggande öar inte kunde visa på minst 200 bofasta skulle vår ansökan helt enkelt sållas bort direkt. I den nya situationen som uppstod valde vi att lägga Svartsö som den del i ÖSABs stora projekt som berör Ingmarsö och Edö.
  • Enligt länsstyrelsen har vi därigenom fått max poäng och sannolikheten att vi får pengarna är mycket stor.
  • Om allt går som det skall kan byggnationen med matarkablarna starta i år, innan vintern bryter ut.
  • Eftersom bidraget är på 60% måste vi alltså hitta 40% någon annan stans. Hela Svartsö delen beräknas kosta 20 milj så 8 milj måste finansieras på något sätt.
  • Vi har ett antal möjliga sponsorer varav kommunen är en. En bidragsansökan skall skickas till kommunen i början av november. Den ansökan måste Svartsörådet göra eftersom det är vi som är den drivande föreningen baserad i Värmdö.
  • Det finns flera positiva saker som vi kan hjälpa kommunen med, alltså ett vinn/vinn-förhållande. Därför tror vi att vi kan ha ett hyggligt förhandlingsläge.
  • Så snart vi vet att vi får bidraget från Länsstyrelsen kommer vi att planera i detalj. Vi vet att med den möjliga finansieringen tyvärr inte tillåter att alla som har anmält sig i de kringliggande öarna kan komma med denna första omgång, men de ska veta att de inte är bortglömda. Vi kommer att meddela resultatet av sållningen så snart den är klar.
  • Avtalen mellan ÖSAB och abonnenterna kommer sannolikt att behövas uppdateras. Vi kommer att skicka ut nya så snart vi vet hur det blir med rot-avdraget under nästa år.
  • De som skrivit under det förra avtalet kan då välja att kliva av eller att fortsätta med det nya avtalet.

 

Med lite tur kan vi ansluta oss till fibern under den senare delen av 2016.

 

 

 

Juni 2015

 Det går som bekant inte särskilt fort men det rör sig framåt!

 Med hjälp av en konsult har vi nu fått själva ansökningsunderlaget för bidraget klart (i princip)!

 Därmed är en viktig milstolpe uppnådd!

 Vi saknar dock fortfarande nyckeluppgifter rörande finansieringen från länsstyrelsen. Vi har ännu gott om tid eftersom inga ansökningar kommer att behandlas före september. Ha tålamod, slutet gott allting gott!

 

Mer info kommer när vi vet mer.
 
Vi önskar er alla en underbar sommar!

 

// Michael

 

Januari 2015

Värmdö kommun har som bekant tecknat avtal med Telia beträffande fiberkabel inom kommunen som även skall omfatta skärgården. Detta kan naturligtvis ha ändrat förutsättningarna för ÖSAB, vår samarbetspartner.

Förutom oklara bidragsförutsättningar går rykten om omorganisation inom Armada Fastigheter AB där Österåker Stadsnät ingår, vilket också kan förklara varför ÖSAB ligger lite lågt idag jämfört med hösten 2014.

 

Detta med Telia skapar dock nya möjligheter för projektet "Bredband på Svartsö" och vi skall därför träffa Telias ansvarige för Värmdö-utbyggnaden under vecka 6 för att sondera olika möjligheter.

Rapportering från detta möte kommer att ske här på denna sida, så snart det är möjligt.

 

Michael  2015-02-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från söndagens - 15 juni - informationsmöte om bredbandsfiber

För att kunna finansiera en fiberutbygnad i skärgården krävs bidrag från staten och EU. Beslut finns att glesbygdsstöd på 3,2 miljarder kronor skall delas ut under de kommande 7 åren. Många vill ha stöd så det kommer att bli huggsexa om pengarna. Vill man vara med från år 2014 måste man snabbt kunna presentera ett stort antal abonnenter som är villiga att skriva avtal.

Det är därför avgörande att teckna abonnentavtal så snart som möjligt!

Det var nog den viktigaste informationen Thomas Molin gav oss dryga 40 intressenter på mötet. Thomas är vår projektledare från ÖSAB (Österåkers Stadsnät AB), inbjuden till mötet för att han kan svara på de flesta frågor beträffande fiberkabelutbyggnad. Till sin hjälp hade han också Roland Höglund från Teknikbyrån, de som fyller nätet med olika innehåll (t.ex. åtkomst till internet, TV o.s.v.) Se svaren nedan! Tack Thomas och Roland för er medverkan!

 

Vanliga frågor och svar:

 • Vad kostar det? Flera olika avtalsformer finns. Du kan välja att betala allt på en gång eller välja avbetalning. Avtalsalternativen och kostnaderna framgår i "Allmänna Villkor".
 • När betalar man? Fakturan enligt det avtal man valt får man när fibern är installerad och anslutningen är klar.
 • Kan man få ROT-avdrag? Endast fastighetsägaren kan erhålla ROT-avdrag för arbetet som utförs på den egna tomten. Avdraget motsvarar, i detta projekt, ca 9.000 kr. Se mer i "Allmänna Villkor".
 • När är installationen klar för anslutning? Fiberprojektet beräknas starta 2014-09-01 och avslutas senast 2017-09-01. Under hösten/vintern 2014/15 sker detaljplaneringen där det bestäms i vilken ordning de olika områdena kommer att anslutas. Områden med mest abonnenter kommer att anslutas först.
 • Vilka kringliggande öar ingår? Projektets målsättning är att ansluta så många öar som möjligt. De som finns med idag är: Lådna, Träskö, Hjälmö, Träskö Storö, Askholmen, Trångholmen, Idholmen och Gällnö. Vilka det slutligen blir bestäms av antalet möjliga abonnenter och hur sjökabeln kommer att förläggas.
 • Hur finansieras det hela? Förutsättningen för bredbandsprojektet är olika bidrag från stat/länstyrelsen och EU. Övrig finansiering sker genom abonnenternas bidrag och i vårt fall ÖSABs investering. Projektet kan enbart genomföras när bidragsfinansieringen är klar.
 • Kan jag säga upp avtalet? Ja, om du inte fått någon tidpunkt för installationen före 2015-08-31 kan du välja att säga upp avtalet eller fortsätta. 2017-08-31 upphör avtalet i vilket fall som helst att gälla.

Mer information kommer vartefter.

 

Bakgrund 

Fast telefon avvecklas allt mer, behovet av bredbandskapacitet ökar lavinartat i hela världen! Det mobila bredbandet kommer inte att kunna klara framtidens belastning.

Bredbandsfiber är den mest framtidssäkra lösningen att satsa på idag!

Svartsö Utveckling ekonomisk förening driver sedan årsskiftet ett projekt med målsättningen ”Bredbandsfiber till alla på Svartsö och kringliggande öar”. Förstudien är nu klar och vi har fått en uppskattning av den totala kostnaden. Om tillräckligt många ansluter sig kommer kostnaden per anslutning att hamna på max 20.000 kr före rotavdrag. Det kommer att finnas flera olika finansieringsmöjligheter, betala allt på en gång alt. avbetalning på längre tid.

För att beräkna den slutgiltiga anslutningskostnaden för varje enskild fastighet måste vi veta hur många som vill ansluta sig. Anmälan är ej bindande!

INTRESSEANMÄLAN!

Fyll i din intresseanmälan HÄR!

Intresseanmälan är inte bindande, du kommer efter anmälan få:

 • mer detaljerad information
 • inbjudan till kommande informationsmöten
 • ett slutgiltigt anslutningserbjudande

Svartsörådet har tagit initiativet till att bilda Svartsö Utveckling ekonomisk förening för att där hantera olika utvecklingsprojekt på Svartsö med omnejd som kan kräva finansiering av olika slag.

Bredband är ett sådant projekt. Föreningen har sökt EU-bidrag för finansiering av ett projekt för att informera boende på Svartsö och kringliggande öar om bredbandsmöjligheten och dess fördelar samt att försöka få 80% att anmäla sitt intresse för bredband till sin fastighet.

Projektet skall även arbeta med paketering av ett bredbanderbjudande, marknadsföring av bredbandslösningen, säkerställa medlemmar till projektet, initiera projektets genomförande, säkerställa resultatet.

Föreningen har fått ett bidrag på 30.000:- för ändamålet. Se beslutet här!

Michael Rotter, kontaktperson

Vi alla kan nås på info@svartsoradet.se

 

Vi kommer att lägga ut händelser och aktiviteter på vår BLOGG, följ oss och bidra gärna där!

 

Bredbandsnytt

Österåker Stadsnät

2014-02-01

På måndagen den 3 februari träffar projektet representanter för Österåker Stadsnät på Svartsö. De har  ju dragit fiber på vår grannö Ingmarsö. Vi skall se vilka samarbeten och synergier finns.

Ny medlem i projektet

2014-01-12

Vi hälsar Nils Kullstam välkommen till projektet. Nils har stor erfarenhet av sjökabelförläggning. Något som troligen kommer att bli en viktig del i vårt projekt.

Decembernytt!

 

2014-01-08

Senaste nytt från Sune! Klicka här!

 

Bredbandsargument från Möja. Klicka här!

Mer leverantörskontakter!

2013-12-12

Nu har vi även kontaktat Eltel Networks och kommer att få ett förslag av dem att jämföra med byNets 

Leverantörsmöte

2013-12-04

Idag skall projektet träffa representant för ByNet, som är ett företag som kan hjälpa vid prospekteringen och byggandet av nätet.

Projektstart

2013-12-04

Nu är bredbandsprojektet på Svartsö officiellt startat!

Under december sker fakta- insamling som sedan skall stå som grund vid presentationer och möten i januari. Följ gärna projektet på bloggen!