Gårdar på Svartsö

Livet i Stockholms skärgård har varit så mycket mer än Waxholmsbåtar, punchverandor och Saltkråkeidyll. Om detta ville vi berätta medan tid är. Berättelserna bygger på egna minnen och på intervjuer med människor som kan berätta hur livet var på gårdarna på Svartsö.

 Finns att köpa eller beställas i Svartsö Lanthandel

 

 

 

 

 

 

.

Senaste nytt om BREDBAND!

Mars 2019

Fiberutbyggnad på Svartsö fortsätter 2019

Ansträngningarna under 2018 har i alla fall medfört en överenskommelse med ÖSAB att fortsätta utbyggnaden enligt den ursprungliga planer där Alsviks udd och området kring Alsviks brygga ingår.

Utbyggnaden beräknas påbörjas i vår och avslutas till sommaren. Samtidigt pågår arbetet med att hitta finansiering för resterande delar av Svartsö samt kringliggande öar som Träskö, Lådna, Idholmen etc.

Vi samarbetar med Värmdö kommun, Länsstyrelsen, Region Stockholm och Skärgårdarnas riksförbund.

 

För att nå så långt som möjligt gäller det att hålla kostnaderna nere och att ha så många anslutna som möjligt. För att bidra till kostnadsminskningen har Svartsörådet åtagit sig en del administrativt arbete och vi vill gärna uppmana fastighetsägarna att kontakta oss för att se vad var och en skulle kunna bidra med tex underlätta nyttjanderätten för kabeldragningen över fastigheten, grävning på egen eller annans mark etc.

 

Augusti 2018

Arbetet med att hitta en finansiering så att alla som anmält sig ska bli anslutna fortsätter kontinuerligt.

 

Tillsammans med Värmdö kommun, som ju ansvarar för infrastrukturen i kommunen, försöker vi förnärvarande att dels komma överens med ÖSAB om vad den befintliga finansieringen skall räcka till och dels försöker vi hitta nya pengar så att projektet kan omfatta hela Svartsö med omkringliggande öar.
Möten mellan parterna har hållits i sommar och nya är inplanerade.

 

Så snart vi har något resultat kommer vi att informera er som anmält bredbandsintresse. Det gör vi via e-post och här på hemsidan.
Får ni inga meddelande via e-post kan ni uppdatera er e-postadress genom att skicka den till info@svartsoradet.se
 
Trevlig fortsatt sommar
önskar Svartsörådet genom Michael

 

Mars 2018

Man skulle kunna tro att inget görs eftersom det är så tyst kring bredbandsfiberutbyggnaden på Svartsö.

Men så är det inte! Projektet jobbar vidare med att försöka hitta lösningar så att hela Svartsö kan få sin fiberanslutning. Förutom finansieringen tittar vi också på alternativ teknik för att så enkelt som möjligt nå kringliggande mindre öar. Vi har kontakt med länstyrelsen, Värmdö kommun och andra bredbandsföreningar i Stockholms skärgård och om någon som läser detta har gott om pengar eller har ideer kring finansieringen, är det bara att höra av sig! :-)

GLAD PÅSK!

önskar Svartsörådet genom Michael

 

Januari 2018

Huvudorsaken till stoppet av vidareutbyggnaden är att pengarna tagit slut. Det beror på att myndigheterna under projektets gång, efter många turer, minskade bidraget från 90 % till 60 %. I praktiken betyder det att det saknas drygt 2 milj. kronor.

Vi kan i alla fall glädjas åt att drygt 70 fastigheter i dag är anslutna till ett väl fungerande fibernät. Och det finns fler saker att glädjas åt:

  • Värmdö kommun har numera insett att tillgång till ett väl fungerande internet är en viktig del i samhällets infrastruktur, särskilt vad gäller glesbygden. Svartsörådet skall träffa kommunens tjänstemän nu i januari för att se vilka vägar det finns för att slutföra projektet och hur kommunen kan hjälpa till.
  • Regeringen har tydligt meddelat att bredbandsbidraget skall ändras eftersom tidigare system, det som vi förlorade minst 2 milj. kr på, inte var bra för glesbygden.

Det vi sedan har kvar är förhandlingar med ÖSAB om hur fortsättningen skall finansieras och hanteras.

Vi är fulla av hopp och tror att alla skall få en fiberanslutning, förr eller senare!

Michael

______________________________________________________

NU går det bra att swisha till oss !

Numret till Svartsörådets swish-konto är

1236678692

Kom ihåg att alltid fylla i ett meddelande.

 

 

Nytt spännande skärgårdsföretag på gång på Svartsö!

Ö-rätt, ett företag som ska förädla i skärgården lokalt producerade livsmedel är under uppstart. Cilla Heurlin, Lena Salomonsson, Catarina Zederman och Christer Heurlin planerar att starta ett större produktionskök på Svartsö för att förädla produkter som odlas/föds upp i skärgården. Försäljningen av de förädlade produkterna ska ske lokalt och till stockholmsområdet. Tillstånd för anläggningen har sökts och under förutsättning av ett positivt finansieringsbeslut kommer byggnationen att påbörjas under 2015. Läs mer om projektet under länken Ö-rätt!

 

 Svartsörådet önskar Cilla, Lena och övriga initiativtagare lycka till med sitt spännande projekt!

 

 

Allmänt om Svartsörådet

Svartsörådet är en intresseförening på Svartsö, med ca 150 medlemmar, som bygger på samråd mellan bofasta och fritidsboende. Rådet har sitt ursprung i den demokratiska processen med framtagning av den fördjupade översiktsplanen, FÖP. Rådet verkar aktivt för samrådslösningar mellan myndigheter, bofasta och fritidsboende så att Svartsö förblir en levande ö i Stockholms skärgård.

Sedan starten i febr. -94 har rådet också arbetat med de utvecklingsprojekt som beslutats av årsmötet. Medlemsavgiften, f n. 150kr per hushåll, används i huvudsak till att skicka ut Svartsönytt, protokoll, kallelser till medlemsmöten och annan information.

Exempel på tidigare Svartsörådsinitiativ är Återvinningsgården som realiserades och en anläggning för dricksvatten från Storträsk för att skydda grundvattnet som ännu inte har kunnat genomföras.

Även i år kan du ge ett bidrag till Svartsörådets fond för Öppet landskap på Svartsö. Du kan också ange på avin om du vill delta aktivt med tex. höbärgning, slyröjning eller uppsättning av stängsel. Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med Svartsörådet aktiviteter.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften är 150 kr per hushåll och används i huvudsak till att skicka ut Svartsönytt, protokoll och annan information  samt att finansiera hemsidan.

Plusgirokonto 16 56 86-7. Betalningsmottagare: Svartsörådet.

Kontakta styrelsen.

 

 Stadgar, Här finner du Svartsörådets stadgar

 

Vision 2030 :

 

Vi vill att Svartsö år 2030 är: En livskraftig skärgårdsö med goda förutsättningar för fast- och fritidsboende i alla åldrar. En ö där människor samverkar för att skapa en bra livsmiljö.
En ö - med ett växande hållbart näringsliv som ger goda möjligheter att leva och försörja sig året runt. - med ett bevarat natur- och kulturlandskap med aktiva jordbruk. Hus som byggs anpassas till öns byggnadstradition. - där miljön värnas och dricksvatten kan hämtas i insjöarna. - med goda kommunikationer som underlättar för näringsliv, fritids- och fastboende. - där det finns skola och annan viktig samhällsservice för människor i alla åldrar. - där det finns möjlighet att hyra åretruntboende för fastboende till rimlig kostnad. - som kan bjuda alla besökande på positiva upplevelser.

 

 

Senaste nytt!

Kallelse till årsstämma

2018-07-22

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

2018-07-20

Svartsöruset

2018-06-27

 

 

 

Nu går det att anmäla till Svartsöruset HÄR!

Bredbandsnytt

2017-08-04

Läs senaste rapporten HÄR!

Missa inte informationsmötet den 20 augusti!

Kallelse till årsstämma.

2017-07-28

Välkommen till informations möte och årsmöte den 20 augusti kl. 13.00

Kallelse

Verksamhetsberättelse

All Time High!

2017-07-17

Aldrig har så många rusat genom Svartsös marker - 160 anmälda i år!

Kolla ditt resultat HÄR!

Anmälan till Svartsöruset

2017-06-20

Missa inte Svartsöruset söndagen den 16 juli!

Det enda nyttiga ruset!

Klicka HÄR för mer information!

Nyhet

2017-06-09

Välkommen till Torsdagspuben!

2017-01-12

Nu, den 19 januari startar Torsdagspuben igen med en underbar Sjömansbiff. Snacka om Ljus i Mörkret, välkommen!

OBS! Du måste vara medlem i "Det slutna Sällskapet" för att serveras. Se HÄR för att veta hur du gör!

.

Välkommen till Torsdagspuben!

2016-10-15

Nu, den 20 oktober startar vi med en underbar Boeuf Bourguignon. Välkommen!

OBS! Du måste vara medlem i "Det slutna Sällskapet" för att serveras. Se HÄR för att veta hur du gör!

Torsdagspuben startar igen!

2016-10-03

Bli medlem i det ”Slutna Sällskapet” och få möjligheten att delta i många evenemang under den långa gråa höst-vinter-vårperioden på Svartsö!

Läs mer och anmälan!

Arbetet igång igen!

2016-09-30

Avtal för att bygga bredbandsnoden vid Svartsö skola är klart. Nu kan vi börja jobba igen!

Kallelse till informations- och årsmöte

2016-07-12

Den 20 augusti hålls ett informationsmöte gällande bredbandsutbyggnaden och gemensamma avloppsanläggningar.

 

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem kallelse, verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

 

Kallelse

 

Verksamhetsberättelse

 

Resultat- och balansräkning

Anmälan till Svartsöruset

2016-07-01

är nu öppen. Klicka här!

Svartsörådet har blivit medlem i SIKO

2016-05-08

Svartsörådet är nu medlem i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO).

 

Mer information om SIKO:s verksamhet hittar du här:

 

Årsmöte den 20 augusti 2016.

2016-05-08

Svartsörådets årsmöte kommer i år att hållas den 20 augusti kl 11.00 på Hembybgdsgården, Alsvik. Kallelse kommer senare.

Rapport från Skärgårdsrådet

2016-05-08

Bidrag ur Öppet Landskapsfonden

2016-04-07

Niklas Henriksson har beviljats ett bidrag på 3325 :- för ett förtjänstfullt arbete med träd och slyröjning vid åkern mellan väkorset till Skälviks brygga och Alsvik

Inget aprilskämt!

2016-04-01

Dags för nya avtal för bredbandsintressenter!

Gå till Bredbandssidan!

Svartsönytt

2015-12-07

Information från Svartsörådet finner du här.

Årsmöte 2015-08-15

2015-07-31

Information gällande bredbandsfiber och kallelse till årsmöte hittar du här.

Länk till Skärgårdsrådet

2015-07-07

Rapport från Skärgårdsrådet

2015-05-17

Här finner du företagare på Svartsö:

 

2014-12-05

Svartsöföretagarnas hemsida Svartso.se

Värmdö Skärgårdsråd

2014-07-16

Resultat från fiber-förstudien!

2014-03-02

Vår konsult har nu överlämnat förstudien betr. bredbandsfiber på Svartsö. Svartsörådets bredbandsprojekt kommer nu att utvärdera det hela och besluta om nästa steg.

Avloppsmötet den 11 november

2013-12-05

Ni som inte kunde närvara under presentationen på lantmäteriet kan hämta presentationen här.

Bredbandsfiber på Svartsö

2013-11-18

Läs mer under Bredband!

Detaljplan Självik1:12 m.fl

2013-08-26

Svartsörådets svar till Värmdö kommun. Läs mer här.

Skärgårdsrådet

2013-06-13

Gemensamma avloppslösningar

2013-05-07

Svartsörådet har ansökt om en miljöcheck på 40.000 kr från UROS. En konsult ska anlitas för att ta fram en bruksanvisning för hur man bygger ett gemensamt avlopp.Målsättning är att redovisa resultatet på årsmötet den 17/8 kl. 12.00 i bygdegården

Bredband på Svartsö

2013-05-02

I april 2013 har en ekonomisk förening: Svartsö utveckling registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen består av Olle Wallin, Sozy Newton och Michael Rotter.

För att utreda möjligheten att bygga ut bredband till samtliga hushåll på Svartsö kommer vi att söka medel för konsulthjälp från UROS (Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård)

Skärgårdsrådet

2013-03-12

Värmdö kommuns synpunkter på upphandlingen av skärgårdstrafiken

2013-03-12
2013-03-12

Svartsö-nytt

2013-02-20

Information från Svartsörådet.

Ladda ner Svartsö-nytt här.

Samrådsyttrande på förslag till detaljplan för Självik 1:12

2012-08-15

Svartsörådets yttrande. Läs mer här.

Samråd om

Förslag till detaljplan för Självik 1:12 m.ffl.

2012-07-20

Planhandlingarna hittar du här.

Remissvar

2011-10-25

Svartsörådets remissvar till kommunen gällande detaljplaneprogrammet.

Läs mer här.

Välkommen till Svartsö

2011-10-25

Svartsörådet har tagit fram ett välkomstbrev.

Pengar ur Öppet landskapsfonden.

2011-05-12

En ansökan om pengar från Öppet  landskapsfonden har kommit in från Hasse Nilsson. Det gäller utlägg för materialkostnad för stängsel i Svartsö by, totalkostnaden var 11.946 kronor. Styrelsen beslöt att betala ut 6.000 kr från Öppet landskapsfonden.

Protokoll från Skärgårdsrådets möten.

Läs mer här

2011-01-20

Ö-företagarna

2010-11-03

Vi i Ö-företagarna har startat en hemsida för våra medlemmar.
Ö-företagarna är en företagarförening för företagare på Ingmarsö, Svartsö, Lådna, Husarö, Finnhamn och Äpplarö. Vi har redan flera medlemmar från Svartsö och skulle gärna se att fler blev medlemmar.

För mer info. se här :

www.oforetagarna.se

Protokoll från medborgardialogen på Svartsö den 29 maj 2010

2010-09-28

Välkommen till Svartsö !

2010-07-29

Biblioteket i Svartsö skola

2010-02-10

Biblioteket är öppet för allmänheten på onsdagar 16-17. I mitten av mars beställer vi hem nya böcker. Kom gärna med önskemål. Ring 57048661.

Tidningen skärgården besöker Svartsö skola.

2009-12-15

Sommarliv på Svartsö!

2009-06-21

Äntligen är skriften ute.

Se bilder från releasepartyt.