Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter. Klicka på namnet för att skicka e-post :

 

NAMN                                      ADRESS                                      Telefon               MOBILTELEFON

Hans Friberg                                                                                                             0739-786028 

Therese Kumlin

Michael Rotter                    Upplandsgatan 67, 113 28 Sthlm           54247374                0706-319594

Anita Heurlin                      Svartsö abborrvass 221, 130 34 Skälvik                               0722-218708

Lotta Noaksson                  Svartsö Aludden 721 130 34 Skälvik                                     0709-710515

Toivo Heinsoo , ordf.          Torsgatan 5 111 23 Stockholm                                             0733-868680

Björn Sjögren                    Skytteholmsvägen 31, 171 44 Solna                                     0708-711688 

Suppleanter

NAMN                                     ADRESS                                                                   MOBILTELEFON

 

Rose-Marie Skogman

Anders Janrik

Torbjörn Nilsson                 Sysslomansgatan 28, 112 41 Stockholm                             0702-356486

Olle Wallin                         Fatburs Kvarngata 11, 118 64 Stockholm                            0760-849850

Rolf Kling                           Alsviks Udd 357, 130 34 Skälvik                                         0728-578020 

 

Svartsörådet

Org. nr.  814000-0194

Plusgiro: 15 56 86-7

Styrelsen 2018-19